OK Our webpage uses browser cookies that helps us to provide you better user experience. Browsing our webpage, you allow us to use cookies.

Általános Szerződési Feltételek

A weboldal csak bemutató célokat szolgál, a vásárlások nem teljesülnek, szerődés sem jön létre a felek között!

1. A szerződés hatálya, a szerződő felek

Az alábbiakban leírt szerződési feltételek a EU-Gépker Kft.,
Székhely: H-9028 Győr, Serfőződombi dűlő 5.
Adószám: 13928511-2-08
Bankszámlaszám: 10400511-50484957-48501015, K&H Bank
Telefon: +36 20 9535616
E-mail: info [k] boomlift.eu
Honlap: http://csaplar.hu/
mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett http://csaplar.hu/ internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit és az azzal kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Ön megrendelésével jelen alábbi szerződést elfogadja, a megrendelés küldésével kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti, amely Ön, mint Vevő (a továbbiakban: Vevő) és a Szolgáltató között a megrendeléssel jön létre.

Megrendelés kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A rendeléseket a Szolgáltató iktatja és tárolja.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa az Általános Szerződési Feltételeket, azonban a változtatások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem vonatkozhat a teljesítés alatt lévő megrendelésekre.
 
A rendelés elküldésével a Vevő és a Szolgáltató, mint távollévők között kötött szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. Szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására.

Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor, készpénzben a kézbesítő részére kifizetni. Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van.

A rendelés elfogadásához a Vevő azon adatai szükségesek, amelyeket a webáruház regisztrációs oldalán kell megadni. A hiányosan, hamisan, vagy pontatlanul megadott adatokkal a megrendelés elutasításra kerül, illetve a szerződés nem jön létre.

Amennyiben a Vevő által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, Szolgáltató a rendelést törli és a teljesítésétől indoklás nélkül eláll.

A megrendelés elküldésével Vevő kijelenti, hogy ismeri a megrendelt termékeket, annak paramétereit, tulajdonságait és jellegzetességeit, a bruttó árakat és fizetési feltételeket, a szállítással kapcsolatos információkat és az áru átvételének módját.

New password